Hållbar Processutveckling Skadeverkstad

Lagerlokal

Kompetenshöjande utbildning för yrkesverksam personal i bilskadebranschen. Kostnadsfri för alla studerande!

Nu erbjuder Fordonsakademin en kompetenshöjande utbildning i Hållbar Processutveckling Skadeverkstad för yrkesverksam personal i skadeverkstäder. Utbildningen, som är helt kostnadsfri, avslutas med en praktisk träff. Vi ger dig ett flexibelt upplägg online och lärarledd uppföljning via Teams

Om utbildningen

Utbildningen bygger på de kunskaper som eleverna får på ett fordonstekniskt gymnasium och som leder till rollen bilskadetekniker. Att en teamledare, verkmästare eller verkstadschef på en skadeverkstad kombinerar sitt arbete med sina kompetenser som bilplåtslagare/bilskadetekniker i en bransch som är under stor omställning gällande el -elhybrid samt kraven runt om gällande elektroniska och digitala system, resulterar i att individen får en mer fördjupad roll, samt att verkstaden blir mer effektiv i sina processer och arbetssätt. Detta gör att individiden hanterar hela ”kedjan” i verkstaden hela vägen från arbete på golvet, till struktur, hållbarhet, personalhantering och effektivare processer. Detta är en ny kompetens som inte går att få i gymnasiet. På detta sätt kan den studerande även ta sig an andra arbetsuppgifter eller förstärka redan existerande kunskaper.

Det är hela 4 parter som tjänar på denna utbildning.

1. Bilplåtslagare/skadetekniker får möjligheten att utvecklas
2. Skolelever ser framtida utvecklingspotential
3. Företaget ökar sin förmåga att tjäna mer pengar samt öka kvalitén på arbetet
4. Försäkringsbolagen säkerställer företagens kompetenser
5. Fler verkstäder arbetar för att bli mer hållbara

Utbildningens Innehåll

Hållbar processutveckling (45 YH-poäng)

Kurs: Affärsjuridik för skadeverkstäder.
Beskrivning: Kursens syfte och resultatet i denna kurs ger dig kunskaper gällande lagar och regler som omfattar skadeverkstadens reparationsvillkor och krav.

Kursen ger även färdigheter och kompetenser att hantera garantier, reklamationer och felansvar gentemot försäkringbolag och försäkringstagare. Kursen ger också kunskaper gällande förvaringsansvar, tilläggsarbeten samt kunskaper i regler och lagar kring personalhantering och rekrytering.


Kurs: Ledarskap.
Beskrivning: Resultatet i denna kurs ger dig kunskaper kring praktiskt ledarskap både enskilt och i grupp.

Kursen ger även färdigheter i att upprätta hållbara processer, rutiner och samarbeten mellan olika avdelningar i produktionen. Vidare ger kursen färdigheter i att utveckla kollegorna för att bli mer effektiva i sina arbeten. Kursen ger kompetens att ständigt identifiera utvecklingsbehov hos medarbetare och säkerställa kompetensutvecklingen


Kurs: Produktionsutveckling.
Beskrivning: Resultatet i denna kurs ger dig kunskaper i hur hela verkstadens produktionskedja skall vara upplagd för att vara så effektiv som möjligt.

Kursen ger även färdigheter i att upprätta långsiktigt hållbara processer och rutiner i produktionen samt kompetenser i att identifiera utvecklingsbehov i produktion. Du får även färdigheter att upprätthålla långsiktigt hållbara arbetsmiljömål gällande exempelvis elfordon och utbildningar Sammanfattningsvis är målet med kursen att få kompetens i att arbeta strategiskt med planering och optimering av arbetsprocesser.

Behörighet

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

I grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du godkända betyg i någon av kurserna:

- Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper

- Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper


SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER/VILLKOR

Yrkeserfarenhet
Kursen vänder sig till dig som arbetat (minst 1 år) som skadetekniker/bilplåtslagare/bilskadereparatör.

Urval
Vid fler sökande än antalet platser på utbildningen tillämpar vi ett urvalstest i form av olika branschrelaterade frågor.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Matteus Gebrael
VD Fordonsakademin
matteus@fordonsakademin.se
072-853 62 26

Information

Omfattning

45poäng (18 veckor)

CSN-berättigad

Ja

Studietakt

50% distans

Studerandeavgift

Nej

Utbildningsstart

28 maj 2024

Sista ansökningsdag

27 maj 2024