Heta arbeten

Man i blå arbetskläder som svetsar.

Heta Arbeten

Beskrivning

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra eller vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats behöver kunskap och måste vara behörig. Även den tillståndsansvarige behöver både kunskap och behörighet. Detta är utbildningen som ger dig rätt behörighet. Även du som ska beställa brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats har nytta av denna utbildning.

Mål med utbildningen

Deltagarna lär sig vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras.

På utbildningen får du lära dig bland annat:

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning

Certifikat

Godkänd deltagare erhåller certifikat som ger behörighet Heta Arbeten och gäller i fem år.

Information

Kursens längd

1 dag

Kostnad

3.495:- ex moms (lunch ingår)

Plats

Stockholm

Kommande starter:

Löpande