Kemiska arbetsmiljörisker - Härdplastutbildning

Person håller i en lackspruta

Härdplastutbildning

Beskrivning

Från den 1 Juni 2015 ställer Arbetsmiljöverket tydligare utbildningskrav på de som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Lagen kräver utbildning kring hantering och hälsorisker som exponering för dessa produkter kan innebära.

Denna utbildning vänder sig till arbetsledare, bilplåtslagare/skadetekniker, billackerare, plastreparatörer och bilglasarbetar

Mål med utbildningen

Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskaper för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Du kan alltid repetera dina kunskaper i vårt program online.

På utbildningen får du lära dig bland annat:

  • Vad är en härdplast?
  • Vad innebär de Kemiska arbetsmiljöriskerna (AFS 2014:43)?
  • Vilka är de kemiska hälsoriskerna?
  • Vilka skyddsåtgärder finns det?
  • Hur genomförs en riskbedömning vid arbete med kemiska produkter?
  • Hur ser märkningen av de kemiska produkterna ut?

Information

Kursintyg

Efter godkänt prov skickar Fordonsakademin ett elektroniskt utbildningsbevis till kursdeltagarna. Intyget gäller i 5 år.

Kostnad

800:- ex moms

Plats

Online

När du gjort en bokning får du en länk där du påbörjar din utbildning. Kursen är helt digital och du kan ta den tid du behöver ha på dig.